ESTATCA

ESTATCA

Eesti Lennujuhtide Assotsiatsioon (EstATCA) on Eesti lennujuhtide vabatahtlik ühendus, kelle ülesandeks on kaitsta oma liikmete ametihüve ja aidata kaasa lennuohutuse arengule.